← Vorige pagina
Mariska Roeters nieuwe bestuurder ZZWD
08 november 2019


Mariska Roeters is per 1 januari 2020 door de Raad van Toezicht benoemd als nieuwe bestuurder bij Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD). De raad is verheugd dat zij na een periode van gedegen voorbereiding de benoeming bekend kan maken. Zij hebben in Mariska Roeters de juiste persoon gevonden om onder haar leiding de zorg- en dienstverlening voort te zetten en de ontwikkelingen waar de organisatie voor staat in de ouderenzorg verder vorm te geven.


Mariska Roeters is momenteel werkzaam als directeur binnen de adviestak van KPMG en heeft een bedrijfseconomische achtergrond. Vanuit haar huidige functie brengt zij ruime ervaring mee als adviseur op verschillende terreinen in de gezondheidszorg. Zowel haar kennis van de zorg alsmede de bedrijfseconomische kennis zijn belangrijk voor de toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg waar ZZWD voor staat.


Mariska Roeters volgt Joke Mengerink-Hogevonder op, die per 1 januari 2020 bij ZZWD vertrekt. De heer Bolhuis, voorzitter van de Raad van Toezicht, is haar zeer erkentelijk voor de negen maanden waarin zij als tijdelijk bestuurder werkzaam was voor de organisatie.


De heer Bolhuis: “In de selectieprocedure hebben diverse geledingen uit de organisatie een belangrijke bijdrage geleverd aan dit besluit. Wij hebben er als raad alle vertrouwen in dat de zorg- en dienstverlening door de medewerkers en vrijwilligers van ZZWD onder leiding van Mariska Roeters op een prettige en constructieve wijze voortgezet zal worden en wensen haar vanaf deze plaats veel succes toe.”


ZZWD is een regionale zorgaanbieder met ongeveer 400 medewerkers en evenzoveel vrijwilligers, die voornamelijk zorg en ondersteuning biedt aan ouderen in de gemeenten Westerveld en De Wolden.