Kwaliteitsonderzoeken

Iedere twee jaar houdt ZZWD een klanttevredenheidsonderzoek onder haar klanten. Deze kwaliteitsmeting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie volgens een voorgeschreven, landelijke methode. De resultaten worden landelijk vergeleken tussen zorgaanbieders en weergegeven op kwaliteitskaarten op de website www.kiesbeter.nl.
Bij de cliënten met thuiszorg, cliënten met een Volledig Pakket Thuis en de bewoners in de verzorgingshuizen meten we jaarlijks de zogenoemde zorginhoudelijke indicatoren. Ook die uitkomsten worden landelijk vergeleken en toegevoegd aan de kwaliteitskaarten op Kiesbeter.nl.

ZZWD heeft in 2014 aan een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht gegeven voor:

  • Klanttevredenheidsonderzoek bij klanten Zorg Thuis
  • Klanttevredenheidsonderzoek bij vertegenwoordigers klanten Psychogeriatrie
  • Klanttevredenheidsonderzoek bij intramurale klanten somatiek

In 2016 zal opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek worden gehouden.


UItkomsten 2014*

Algemeen
Klanten van ZZWD en hun vertegenwoordigers zijn erg positief over de kwaliteit van de zorg, zorgverleners en de woonservicecentra. Ook thuiszorgklanten van ZZWD zijn erg tevreden. Bureau de Bok, een onderzoek- en adviesbureau in de zorg, interviewde tientallen klanten en vroeg ook de vertegenwoordigers van klanten en thuiszorgklanten naar hun ervaringen met de zorg in de woonservicecentra van ZZWD in Ruinen, Havelte, en Dwingeloo en bij hen thuis. Een paar zaken uit het onderzoek vallen op. De klanten van ZZWD zijn opnieuw tevredener dan een paar jaar geleden.

Woonservicecentra
In de woonservicecentra zijn zij vooral te spreken over de smaak van het eten en de sfeer in de restaurants, meer tevreden over de beschikbaarheid van het personeel en zeer tevreden over de kwaliteit van de medewerkers en de ervaren inspraak in de zorg die de klant ontvangt.

Thuiszorg
Ook de thuiszorg klant is nog steeds erg tevreden. Zij geven aan de wijze waarop de medewerkers hen tegemoet treden, te waarderen.

We zien hiermee onze inspanningen in de afgelopen twee jaar beloont. In deze jaren hebben we onze klantgerichtheid verder verbeterd. Iedere klant heeft een vast aanspreekpunt. Iemand waarbij hij/zij altijd terecht kan. We luisteren naar de wensen van de klant en gaan uit van wat de klant zelf kan en kijken samen met de klant naar wat zij belangrijk vinden. Samen met de klant zoeken we naar mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Vakinhoudelijke scholing
Ook zien we de investering in vakinhoudelijk scholing voor onze medewerkers beloont door de klant. Door een grote vakinhoudelijke kennis kunnen we beter inspringen op gezondheidsproblemen van onze klanten.

Maaltijdservice
Eind vorig jaar en begin dit jaar hebben we de bereiding van het eten verbeterd en hebben we de ontvangst en bediening in het restaurant aangepast. De gezelligheid en de verzorgde maaltijden blijken goed in de smaak te vallen bij onze klanten.

Verbeterpunten
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Ondanks de grotere tevredenheid ten aanzien van de beschikbaarheid van het personeel, zijn er enkele klanten die hieraan twijfelden. Wanneer we daar de cijfers erbij pakken, zou getalsmatig op die locaties voldoende personeel aanwezig moeten zijn. Dit is voor ons een signaal. Als onze klanten dit zo ervaren, besteden we daar aandacht aan, en bekijken we hoe we dat kunnen verbeteren.


Al met al is er reden voor tevredenheid bij ZZWD, zeker in deze tijden van veranderingen. Maar geen reden om achterover te leunen. Zo worden er nieuwe activiteiten voor klanten ontwikkeld. Waarvan de eerste proef gedraaid wordt in Havelte. En we blijven onze medewerkers trainen hoe zij samen met de klant hun zelfstandigheid kunnen behouden of zelfs vergroten. We blijven voortdurend op zoek naar een balans tussen overheidsmaatregelen en goede, verantwoorde zorg voor onze klanten. ZZWD gebruikt de onderzoeken om in overleg met de Cliëntenraden verbeteringen in de organisatie door te voeren.

* Door een te lage respons is over De Molenhof Psychogeriatrie geen apart rapport met uitkomsten te publiceren. 

Heeft u vragen?
Neem contact op
met onze klantondersteuning:
✆ 088 - 96 840 96