Geachte bezoeker,


Gedurende de sluiting van onze deuren vanwege het Corona virus, kunnen wij helaas geen bezoek toelaten. Met deze maatregel doen we wat maximaal mogelijk is om het virus buiten de deur te houden. We zijn u dankbaar voor het feit dat u hier begrip voor heeft en uw medewerking hieraan verleent. 

Vanaf 12 mei hebben wij op al onze woon-zorg locaties een voorziening ingericht die het mogelijk maakt om onze cliënten te bezoeken, zonder dat er het risico van besmetting bestaat. U zit beiden aan een andere zijde van het glas en er is een spreek-luisterverbinding aanwezig. Deze voorziening is ingericht op een plek die privacy biedt en waar u rustig kunt zitten.

We vragen u met niet meer dan 2 personen tegelijk op bezoek te komen en om niet vaker dan 2 x per week te reserveren. Op deze manier komt iedereen aan bod, zonder dat er al te lange wachttijden ontstaan.

We vragen u ook om niet eerder te komen dan het gereserveerde tijdstip, zodat er geen 'wachtrij' ontstaat voor de bezoekers. Mocht u toch iets eerder zijn, blijft u dan even wachten in uw auto. We kunnen u om begrijpelijke redenen helaas geen koffie of thee aanbieden, maar u bent natuurlijk welkom om uw eigen consumptie mee te brengen om te nuttigen tijdens uw bezoek.

Tenslotte vragen wij u met nadruk het volgende:
- Houd uw gezondheid in de gaten: als u verkoudheidsklachten/keelpijn heeft, niest, hoest en/of koorts heeft, blijf dan thuis en kom niet naar onze locatie;
- Was voor vertrek naar onze locatie uw handen grondig met water en zeep en maak bij aankomst gebruik van de desinfectans bij de ingang.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking en we wensen u een prettig bezoek!
Venster sluiten