Algemene leveringsvoorwaarden

Sinds 1 januari 2011 gelden er voor de thuiszorg (“zorg zonder verblijf”) en de zorg in verzorgings- en verpleeghuizen (“zorg met verblijf”) landelijk vastgestelde algemene leveringsvoorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond,
LOC Zeggenschap in zorg en Patiëntenfederatie Nederland, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 oktober 2018. ZZWD is lid van ActiZ en past deze voorwaarden toe.

In de algemene leveringsvoorwaarden staan zowel de rechten en verplichtingen van de klant als die van de organisatie ZZWD. In de voorwaarden staat concreet wat de klant van ZZWD mag verwachten en ook wat ZZWD van de klant mag verwachten.

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden downloaden, de zogenoemde algemene module. De afspraken die wij met klanten maken over de door ons te verlenen zorg liggen vast in een zorg- en dienstverleningsovereenkomst en de algemene module. Tevens kunt u hieronder de bijzondere modules vinden waarin specifieke aanvullende eisen aan het zorgplan worden genoemd, zoals voor het eerstelijnsverblijf of wijkverpleging.

Heeft u vragen over de algemene leveringsvoorwaarden neemt u dan contact op met onze afdeling Klantondersteuning, tel 088-9684096 (op werkdagen bereikbaar tussen 9-17 uur).

Heeft u vragen?
Neem contact op
met onze klantondersteuning:
✆ 088 - 96 840 96