Algemene leveringsvoorwaarden

Sinds 1 januari 2011 gelden er voor de thuiszorg (“zorg zonder verblijf”) en de zorg in verzorgings- en verpleeghuizen (“zorg met verblijf”) landelijk vastgestelde algemene leveringsvoorwaarden.
ActiZ, de koepelorganisatie van verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties heeft samen met de Consumentenbond, de Nationale Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC (zeggenschap in zorg) de leveringsvoorwaarden voor de zorg vastgesteld. ZZWD is lid van ActiZ en past deze voorwaarden toe.

In de algemene leveringsvoorwaarden staan zowel de rechten en verplichtingen van de klant als die van de organisatie ZZWD. In de voorwaarden staat concreet wat de klant van ZZWD mag verwachten en ook wat ZZWD van de klant mag verwachten.

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden downloaden, de zogenoemde algemene module. De afspraken die wij met klanten maken over de door ons te verlenen zorg liggen vast in een zorg- en dienstverleningsovereenkomst en de algemene module. Tevens kunt u hieronder de bijzondere modules vinden waarin specifieke aanvullende eisen aan het zorgplan worden genoemd, zoals voor het eerstelijnsverblijf of wijkverpleging.

ZZWD heeft zelf een korte samenvatting opgesteld van de algemene voorwaarden, ook die treft u hieronder aan.

Heeft u vragen?
Neem contact op
met onze klantondersteuning:
✆ 088 - 96 840 96