Cliëntenraden bij ZZWD

Het is voor zorginstellingen wettelijk verplicht een cliëntenraad te organiseren. ZZWD heeft drie cliëntenraden en een Centrale Cliëntenraad. De cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van ZZWD. De cliëntenraden mogen meedenken, meepraten en meebeslissen over de kwaliteit en dienstverlening van de instelling. Zij hebben daarvoor ook wettelijke rechten en bevoegdheden. Bij ZZWD praten de cliëntenraden niet alleen mee over zaken rondom een locatie, maar ook over andere diensten van ZZWD zoals Maaltijdservice Thuis en de thuiszorg.

De centrale cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de afzonderlijke cliëntenraden.

U kunt de secretariaten van de cliëntenraden via de mail bereiken:

Cliëntenraad Dwingeloo,  CRDwingeloo@zzwd.nl  mevrouw E. Meijer

Cliëntenraad Havelte,   CRHavelte@zzwd.nl, de heer G. Lanjouw

Cliëntenraad Ruinen,        CRRuinen@zzwd.nl, mevrouw T. Kok-Steenbergen

Centrale Cliëntenraad,      centraleclientenraad@zzwd.nl, de heer G. Lanjouw, de heer J. Slagter, de heer G. Meekhof en de heer R. Schoemaker.

Verslagen Centrale Cliëntenraad (CCR) 2020

Verslagen Centrale Cliëntenraad (CCR) 2019

Verslagen Cliëntenraad Ruinen