← Vorige pagina
Anders organiseren biedt mogelijkheden voor medeweker niv. 2 bij ZZWD
24 januari 2018


Begin januari 2018 zijn de huidige bewoners van woonzorgcentrum De Molenhof verhuisd naar de nieuwbouw op dezelfde locatie in Havelte. Deze bestaat uit 24 (zorg)woningen en 6 gastenverblijven die worden aangeboden aan ouderen met een zorgvraag op basis van scheiden van wonen en zorg.

Dit betekent dat de nieuwe woningen rechtstreeks door Actium worden verhuurd en de zorgvraag vanuit ZZWD wordt ingevuld met 24-uurs beschikbaarheid. Hiervoor is de werkorganisatie opnieuw vormgegeven waarbij is gekomen tot een functiemix van verschillende niveaus. Ook zal er worden gewerkt met rollen op basis waarvan de inzet van medewerkers plaatsvindt. Klaske Waaijer, manager Zorg, Hanneke Lammers en Anouk Bisschops, beide P&O-adviseurs bij ZZWD en Paulien van der Meulen, projectleider ZorgpleinNoord, vertellen er meer over.

“We ervaren als ZZWD, net als andere instellingen, een toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen. Als zorginstellingen vissen we allemaal in dezelfde vijver. Willen we de continuïteit van zorg voor de toekomst waarborgen dan zullen we anders moeten kijken naar de inzet van medewerkers en daarbij alle niveaus betrekken” aldus Hanneke Lammers. Anouk Bisschops vult aan: “ Binnen ZZWD hebben we niveau 2 medewerkers wel behouden, in tegenstelling tot veel andere VVT-instellingen, maar als thuishulp+ met nadruk op huishoudelijke taken. Terwijl deze groep wel een belangrijke bijdrage kan leveren aan de zorg, denk aan het welzijn van cliënten waarbij de niveau 2 medewerker van grote toegevoegde waarde kan zijn”.
Klaske Waaijer schetst het traject dat is gevolgd: “Bij de nieuwe organisatieopzet in Havelte hebben we de thuiswonende klant centraal gesteld en op basis daarvan een nieuwe zorgvisie ontwikkeld. Met medewerkers van de diverse teams hebben we aan de hand van voorbeeldklanten gekeken welke medewerker wat doet op welk moment van de dag en hoe dit anders en beter zou kunnen. We gaan niet langer werken met een standaardaanbod aan activiteiten op basis van zorgroutes met ingeplande werkzaamheden, maar flexibel meebewegen met de klant gedurende de dag. De klant krijgt keuzemogelijkheden op basis van Volledig Pakket Thuis en kan kiezen uit allerlei voorzieningen en activiteiten die worden gecombineerd met het WMO-aanbod voor externe klanten. In kleine teams wordt met een mix van medewerkers van verschillende niveaus de klant bediend. Dit biedt kansen voor niveau 2 medewerkers die een breed takenpakket krijgen met taken op gebied van (eenvoudige) zorg, welzijn en voeding. Dit heeft wel gevolgen voor andere medewerkers, zoals de activiteitenbegeleiders en de medewerkers in de voedingsdienst. Dit hebben we opgevangen door met deze medewerkers opleidingstrajecten af te spreken tot combifuncties, bijvoorbeeld coördinerend activiteitenbegeleider/verzorgende IG. Ook dienen we te kijken naar welke gevolgen dit heeft voor de functie thuishulp+ en of deze zich doorontwikkelt naar een helpende nieuwe stijl ”

“De inzet van medewerkers op alle niveaus in brede functies op gebied van zorg en welzijn heeft de toekomst. Hiermee speelt ZZWD goed in op de huidige ontwikkelingen in de zorg waarin de leefwereld van de klant steeds meer het uitgangspunt is en daarnaast op de toenemende tekorten aan personeel in zorg en welzijn. De uitdaging voor de VVT-sector wordt de werkorganisatie zo in te richten dat er plek is voor lager opgeleide professionals die, met verkorte scholingen en met behulp van technologie, kunnen worden ingezet in ondersteunende functies.

Dit vraagt wel een andere manier van kijken naar het zorgproces. Het loslaten van bestaande functiekaders en kijken wat de cliënt echt nodig heeft. Het werken met rollen kan daarbij behulpzaam zijn. Op basis van gesprekken over de rollen kunnen de teams reflecteren en zich verder ontwikkelen. De komende periode zullen de rollen in Havelte verder worden getest en ontwikkeld. Ook gaan we met opleidingsinstituten en andere instellingen in gesprek hoe ze aan kunnen sluiten op deze ontwikkeling” aldus Paulien van der Meulen, projectleider ZorgpleinNoord die bij dit traject ondersteunt mede vanuit haar MSc-opleiding Healthy Ageing Professional aan de Hanzehogeschool Groningen.

Paulien van der Meulen, projectleider bij ZorgpleinNoord, organiseert voor belangstellenden een bijeenkomst over dit onderwerp. Bij voldoende animo zal deze worden georganiseerd op donderdag 22 maart van 14.00 tot 16.00 uur op een nader te bepalen locatie. U kunt zich hier aanmelden. Aanmelden informatiebijeenkomst anders werken

Meer informatie: p.vandermeulen@zorgpleinnoord.nl of via tel. 050 57 57 470 (niet op woensdag).