← Vorige pagina
Anti-rookbeleid ZZWD van kracht
14 september 2020


Anti-rookbeleid ZZWD van kracht

Met ingang van 11 september jl. is het anti-rookbeleid van ZZWD in werking getreden.

In de Tabaks- en Rookwarenwet is vastgelegd dat aan zowel bewoners/cliënten, als medewerkers en vrijwilligers in de gezondheidszorg een rookvrije omgeving, dus zonder overlast, dient te worden aangeboden. Blootstelling aan tabaksrook kan de gezondheid schaden. Ook kan hinder en overlast van tabaksrook gevolgen hebben voor het functioneren van medewerkers. Roken op de werkplek kan tevens ten grondslag liggen aan verzuim, ziekte of verminderde productiviteit. Roken op de werkplek kan ook leiden tot spanningen en conflicten tussen werknemers.

Voor instellingen binnen de gezondheidszorg, waaronder alle locaties van ZZWD, geldt op basis van de Tabaks- en Rookwarenwet de verplichting om maatregelen te treffen tegen hinder en overlast van tabaksrook. Dit is verder uitgewerkt in het “Beperkingenbesluit verkoop en gebruik tabaksproducten”. Er geldt ook de verplichting voor werkgevers om zodanige maatregelen te treffen dat werknemers hun werkzaamheden kunnen verrichten zonder hinder en overlast van tabaksrook.

Doel van de wet en regelgeving is dat:

  • Bewoners/cliënten gebruik kunnen maken van de voorzieningen zonder hinder en overlast van tabaksrook;
  • Familie en kennissen (alle) locaties kunnen bezoeken zonder hinder en overlast van tabaksrook;
  • Werknemers en vrijwilligers hun werkzaamheden kunnen verrichten zonder hinder en overlast van tabaksrook.

Van beleid naar praktijk

De eerste maanden van 2020 is gewerkt aan een praktische voorbereiding. Zo zijn er stickers en borden besteld met communicatie over het anti-rookbeleid. Inmiddels zijn de faciliteiten op de huidige rookplekken (denk aan stoelen, asbakken, etc.) op de diverse locaties verwijderd en is met ingang van vrijdag 11 september 2020 op de locaties van ZZWD (d.w.z. gebouwen en terreinen, maar ook de bedrijfsauto’s) een algeheel rookverbod geldt.