← Vorige pagina
Een aanspreekpunt voor zorgvragen in Vledder e.o.
03 februari 2016


Één aanspreekpunt voor zorgvraag in Vledder en omstreken

VLEDDER – Het Informatie- en Contactcentrum Zorg & Welzijn Naobuur en de gemeente Westerveld starten in Vledder en omstreken een proef met één contactpersoon voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierbij wordt de scheiding tussen de twee regelingen weggenomen.

Vanaf 1 januari 2015 zijn verschillende taken van het rijk overgeheveld naar de zorgverzekeraars en gemeenten. Inwoners moeten nu voor verschillende hulpvragen naar verschillende instanties. Omdat voor veel hulpvragers, zeker de ouderen, ondersteuning via deze twee verschillende instanties tegelijkertijd van belang is, heeft Naobuur bemiddeld en gerealiseerd dat één professional kan bezien of en zo ja, welke ondersteuning kan worden geboden bij een willekeurige hulpvraag.

Inwoners uit Vledder en omgeving die aanspraak willen maken op ondersteuning kunnen dat nu bij de wijkverpleegkundige doen die aan Naobuur is verbonden. Deze wijkverpleegkundige doet hetzelfde werk als de Wmo-consulent van de gemeente, maar kan daarnaast ook een indicatie afgeven voor de Zorgverzekeringswet, die door de zorgverzekering wordt uitgevoerd.

Tini Sanders, projectleider Naobuur: “Wij denken dat deze aanpak uiteindelijk beter en prettiger is voor de inwoners. Deze manier van werken draait dit jaar als proef. We gaan eind 2016 de proef evalueren en de gemeente zal de ervaringen meenemen voor de beleidsplannen in Westerveld.”

De wijkverpleegkundige Gea Heeling, is iedere vrijdagochtend van 10-12 uur aanwezig bij Naobuur (in de bibliotheek in Vledder). Ook is ze te bereiken via wijkverpleegkundige@naobuur.nl.

Bron http://www.dasmooi.nl/nieuws/43059/een-aanspreekpunt-voor-zorgvraag-in-vledder-en-omstreken/#sthash.lnlO9Gh1.dpuf