← Vorige pagina
Mantelzorgcompliment Gemeente De Wolden
24 april 2017


De gemeente De Wolden gaat mantelzorgers waarderen met het mantelzorgcompliment.

Wethouder Mirjam Pauwels: ”We hebben enorm veel mensen in onze gemeente die zich dagelijks inzetten als mantelzorger. Hun inzet is onmisbaar! Als waardering daarvoor hebben we het mantelzorgcompliment. Dat is in de vorm van een bedrag van € 300,- dat we uitbetalen aan de persoon die mantelzorg ontvangt, zodat zij hun mantelzorger(s) kunnen belonen voor de zorg die ze leveren.”

Uitvoering door Welzijn De Wolden

Met ingang van 2016 heeft de gemeente aan Stichting Welzijn De Wolden gevraagd om de uitvoering van het mantelzorgcompliment op zich te nemen. Dat betekent dat zorgvragers een verzoek kunnen indienen voor het mantelzorgcompliment bij Stichting Welzijn De Wolden. Een consulente bekijkt dan of de zorgvrager in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment. Jaarlijks kunnen verzoeken ingediend worden van 1 januari tot 1 december.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen.

Mantelzorg overkomt je

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen, het overkomt hen omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Criteria voor mantelzorgcompliment

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, moet aan de volgende criteria voldaan worden:

  • U bent mantelzorger als u een directe relatie heeft met de zorgvrager. U zorgt voor bijvoorbeeld uw partner, kind, familie, buur of vriend.
  • Als mantelzorger zorgt u meer dan 8 uur per week.
  • Het gaat om langdurige onbetaalde zorg (minimaal 3 maanden).
  • Per zorgvrager kan er 1 mantelzorgcompliment aangevraagd worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het mantelzorgcompliment en de voorwaarden die hiervoor gelden, kunnen zorgvragers contact opnemen met Stichting Welzijn De Wolden, T. (0528) 378686.