← Vorige pagina
Opening van het ‘Vangnet voor Havelte’
15 februari 2018


PERSBERICHT

Diever, 8 februari 2018

Opening van het ‘Vangnet voor Havelte’

Woensdagmiddag 14 februari 2018 verrichtte wethouder Van Schelven de officiële opening van het ‘Vangnet voor Havelte’. In 2016 namen de huisartsen in Havelte het initiatief te gaan praten met Woonzorg de Berkenhof. Woonzorg de Berkenhof werd dat jaar geopend en stelt sindsdien tijdelijke opnameplaatsen beschikbaar. De mogelijkheid tijdelijk in een zorgcentrum te verblijven is niet nieuw. In Havelte biedt de Molenhof deze mogelijkheid ook. Daarom is Zorgcollectief Zuidwest Drenthe (ZZWD)/de Molenhof ook betrokken bij het project ‘Vangnet voor Havelte’. Samen hebben zij nagedacht over wat er in Havelte verbeterd zou kunnen worden met betrekking tot tijdelijke opnameplaatsen. Gegevens worden met elkaar gedeeld en samen wordt gestuurd op een goede inrichting van het tijdelijk verblijf.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Dat willen veel ouderen zelf en vanuit beleid en regelgeving wordt dit ook al jaren gestimuleerd. Logisch gevolg is dat steeds meer kwetsbare ouderen zelfstandig thuis wonen. Ook logisch is dat vaker een plotselinge crisis ontstaat als gevolg van ziekte, een ongeluk of uitval van de mantelzorg.
Om een dergelijke acute cisissituatie goed op te kunnen lossen is het nodig dat een tijdelijke opnameplaats snel beschikbaar is. Een plaats die laagdrempelig is, een veilige omgeving biedt en waar de nodige zorg geboden kan worden. De beschikbaarheid van een tijdelijke opvangplek in de buurt kan zelfstandig wonende ouderen ook een gevoel van veiligheid bieden.

De huisartsen, de Berkenhof en ZZWD willen in 2018 kunnen garanderen dat er op hele korte termijn een plaats in Havelte beschikbaar is wanneer dat nodig is. Daarbij is het streven, mensen uit Havelte niet elders op te nemen (na een ziekenhuisopname voor revalidatie of verder herstel), maar zo dicht mogelijk bij huis. De thuiszorgorganisaties CarePool, Icare en Buurtzorg en ook de fysiotherapeuten doen graag mee. De gemeente Westerveld draagt bij in de kosten.