← Vorige pagina
Oprichting Stichting Dorpshuis Ruinen 't Neie Punt
22 mei 2018


Op 3 mei jl. is door inwoners uit Ruinen samen met ZZWD (Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe) de stichting Dorpshuis Ruinen ’t Neie Punt opgericht. De zeggenschap over dorpshuis ’t Neie Punt wordt hiermee formeel gedeeld tussen ‘het dorp’ en ZZWD. Tot voor kort lag de formele zeggenschap volledig bij ZZWD. Onder het toeziend oog van Notaris Henk Enting ondertekenden de Runer inwoners Hedwig Oude Hendriksman en Johan van den Berg samen met Gerard Schoep (directeur ZZWD) de oprichtingsakte. Gedrieën vormen zij ook het eerste bestuur.

Dorpshuis ’t Neie Punt in Ruinen is nu tweeënhalf een jaar in gebruik. Het dorpshuis is gebouwd op de plek van voormalig verzorgingshuis De Priensenije aan de Jan Wierengaweg en verbonden met de woningen waarin ZZWD zorg levert. In het dorpshuis zijn activiteiten van ZZWD en die uit het voormalige dorpshuis De Tump onder een dak gebracht. Het gebouw is eigendom van Actium en wordt gehuurd door ZZWD. Op haar beurt verhuurt ZZWD ruimten in het dorpshuis aan lokale verenigingen en andere gebruikers. In de achterliggende periode is de samenwerking tussen de lokale verenigingen en ZZWD steeds nauwer geworden. Achter de bar staan zowel vrijwilligers als ZZWD-medewerkers en er vinden gecombineerde activiteiten plaats voor jong en oud samen. Ook waren er grotere dorpsactiviteiten in ’t Neie Punt zoals de Sinterklaasintocht en de avondvierdaagse.
Om de samenwerking in het unieke project te begeleiden is er vanaf de start een stuurgroep voor ’t Neie Punt geweest, bestaande uit drie inwoners van Ruinen en de directeuren van Welzijn De Wolden en ZZWD. Daarnaast fungeerde een klankbordgroep waarin diverse geledingen en inwoners van verschillende leeftijd uit Ruinen waren vertegenwoordigd. De klankbordgroep adviseerde de stuurgroep over de ontwikkeling van ’t Neie Punt, uiteindelijk ook over de nu opgerichte stichting.

Adviesraad voor het dorpshuis
De nieuwe stichting is een vervolgstap in de samenwerking tussen het dorp Ruinen en ZZWD. De stuurgroep en klankbordgroep houden op te bestaan. Het bestuur van de stichting zal in plaats hiervan een adviesraad voor het dorpshuis in het leven roepen, samen te stellen uit de vaste gebruikers van het dorpshuis, de verschillende maatschappelijke organisaties en de inwoners van Ruinen. Het bestuur kan bepaalde besluiten alleen nemen na advies te hebben ingewonnen bij de adviesraad. Ook heeft de adviesraad het recht van voordracht voor twee van de drie bestuurszetels. Dit is in de statuten vastgelegd.

De ondertekening van de oprichtingsakte bij Notaris Henk Enting door de oprichters / bestuursleden Hedwig Oude Hendriksman, Johan van den Berg en Gerard Schoep.