← Vorige pagina
RAAT: Regionale aanpak arbeidsmarktvraagstuk in de zorg
13 april 2018


De arbeidsmarkt in zorg en welzijn heeft te maken met grote uitdagingen. Naast de zichtbare tekorten aan zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de sector ook te maken met een toenemend aantal ouderen, een toenemende complexiteit van zorg en (technologische) ontwikkelingen die andere eisen stellen aan organisaties en huidig en toekomstig personeel.

RAAT

Op landelijk, regionaal en organisatieniveau is veel aandacht voor de tekorten in de zorg. Vlak voor de zomer heeft RegioPlus het Landelijk Actieplan Aanpak Tekorten opgesteld. Dit gaat ZorgpleinNoord in samenspraak met haar leden vertalen naar een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Het regionale plan sluit aan bij de al bestaande initiatieven én de regionale arbeidsmarktbehoeften en -omstandigheden.

Regionale aanpak

ZorgpleinNoord heeft de aandachtsgebieden en oplossingsrichtingen opgehaald tijdens de bestuurdersdialogen. De schaarste staat hier centraal. Maar ook het opnieuw vormgeven van de arbeidsmarkt is noodzakelijk om een structurele oplossing te vinden. Veel organisaties in Noord-Nederland werken al hard aan oplossingen of hebben deze in voorbereiding. Hierbij wordt samenwerking gezocht met verschillende partijen als onderwijs en de (gemeentelijke) overheden.

Met het regionale actieplan worden de krachten gebundeld, versterking gezocht en nieuwe, innovatieve coalities gestimuleerd. Samenwerken en gezamenlijke (regionale) acties zijn nodig om de problemen écht aan te kunnen pakken, resultaten te boeken en een toekomstbestendige arbeidsmarkt op te bouwen.

Actielijnen RAAT: Naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor een leefbare regio’

In de aanpak van de regio Noord-Nederland staan vijf actielijnen centraal.

1. Werken nu en in de toekomst
2. Instroom en behoud
3. Opleiden en ontwikkelen
4. Imago van de sector
5. Kennisverzameling en verspreiding


Stand van zaken

Op 18 januari heeft het officiële startmoment plaatsgevonden van het actieplan door het tekenen van samenwerkingsverklaringen door bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties.
De aandachtsgebieden per actielijn zijn inmiddels duidelijk. Wij gaan nu met werkgevers aan de slag binnen de diverse actielijnen door middel van projecten en werkgroepen.

Mocht u meer informatie willen over RAAT dan kunt u een mail sturen naar aanpaktekorten@zorgpleinnoord.nl

Officieel startmoment januari 2018 Samen pakken wij de tekorten aan! Foto vanuit de Statenzaal in het Drents museum in Assen.