← Vorige pagina
Samenwerking voor behoud van zorg en voorzieningen in Drentse en Friese dorpen
14 oktober 2015


Persbericht

14 oktober 2015

AssenOp dinsdag 13 oktober tekenden corporatie Actium en zorgpartijen ZZWD, Zorggroep Liante en De Stouwe een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst maakten de partijen afspraken over de verhuur van 388 aanleunwoningen van Actium aan bewoners met een zorgindicatie. Deze bewoners krijgen gegarandeerde zorg van één van deze zorgpartijen.

Door het scheiden van wonen en zorg kijktActium naar nieuwe vormen en mogelijkheden voor het aanbieden van wonen en zorg. Deze samenwerking is daar een voorbeeld van.

Behoud van zorg, vitaliteit en leefbaarheid
De samenwerking biedt alle partijen voordelen: “We willen zorgpartijen graag behouden voor onze dorpen”, vertelt bestuurder Elles Dost van Actium. “Deze zorgpartijen zorgen voor extra voorzieningen in onze dorpen. Denk aan huishoudelijke - en thuiszorg, alarmering, ontmoetingsactiviteiten en maaltijdvoorzieningen. Ook andere dorpsbewoners profiteren hiervan. Door onze aanleunwoningen te verhuren aan bewoners met een zorgindicatie bieden we zorgpartijen meer zekerheid over het geven van zorg. Dankzij deze samenwerking behouden we voorzieningen, houden we onze dorpen vitaal en leefbaar en zorgen we er samen voor dat dorpsbewoners in hun eigen dorp oud kunnen worden.”

Flexibeler inspelen op de marktvraag
Actium biedt ook de mogelijkheid om bij onvoldoende woningzoekenden met een intensieve zorgvraag deze plekken te verhuren als zelfstandige woonruimte aan bewoners met een lichtere zorgindicatie. Zo kunnen de zorgpartijen flexibeler inspelen op de marktvraag.

Jaarlijkse evaluatie
De samenwerking gaat in op 1 november 2015. Voor de huidige bewoners in aanleunwoningen van Actium verandert er niets. Bij nieuwe verhuringen verhuurt Actium de aanleunwoningen volgens de afspraken zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met ZZWD, Zorggroep Liante en De Stouwe. De 388 aanleunwoningen staan in de dorpen Nijeveen, De Wijk, Meppel , Ruinen, Dwingeloo, Diever, Havelte, Oosterwolde en Appelscha. Ieder jaar evalueren de partijen de samenwerking om te kijken of deze voldoet aan de beoogde voorwaarden.