← Vorige pagina
Subsidie voor nieuw dorpshuis Ruinen
06 maart 2015


Het nieuwe Dorpshuis Ruinen heeft uit de subsidie regeling Dorpsinitiatieven van het project Vitaal Platteland, de maximale subsidie van 25000 euro, toegekend gekregen. Directeur Gerard Schoep, van Zorgcollectief Zuidwest Drenthe, ziet de subsidie als een mooi resultaat van de samenwerking met de lokale Gebruikersgroep en Welzijn De Wolden.

De provincie Drenthe wil met deze subsidie kansrijke initiatieven belonen, die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Provinciale Staten stellen gefaseerd 25 miljoen euro beschikbaar voor Vitaal Platteland. Een deel van dit bedrag wordt nu ingezet om de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis in Ruinen te ondersteunen. In het dorpshuis wordt wonen, welzijn en zorg gecombineerd. Het wordt een voorziening die het verenigingsleven en organisaties faciliteert als vergaderruimte, activiteitenruimte, kantoorruimte, spreekruimte, enz. Het budget van 25000 euro wordt aan gewend om de functie van het dorpshuis samen met de inwoners in te vullen. Het moet een passende omgeving worden voor de verschillende gebruikersgroepen. Een vertegenwoordiging van de toekomstige gebruikers heeft zich verenigd in de Gebruikersgroep en is nauw betrokken bij het bouw- en inrichtingsproces en de toekomstige opzet van het dorpshuis.