← Vorige pagina
Taakverbredende cursus Calibris voor zes medewerkers.
30 november 2017


Zes collega's van ZZWD deden de assessorencursus in Bunnik bij Calibris training en Advies en sloten deze met goed gevolg af! Een mooie taakverbreding en een goede aanvulling voor de organisatie. Kea Mulderij, Marga Smit, Janny Mones, Cisca Brommer, Daniëlle Verdegaal en Willem van den Berg zijn nu bevoegd examens af te nemen bij studenten die stagelopen bij ZZWD. Een aanvulling die goed van pas komt met de bijna 50 studenten. Lees onder de foto het persbericht over de brede aanpak van opleiden bij ZZWD.

Persbericht, Dwingeloo 21 september 2017

ZZWD pakt opleiden breed aan

In september starten 49 leerlingen en stagiaires bij Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD). Nog niet eerder was de groep studenten zo omvangrijk. Gerard Schoep, directeur van ZZWD: “Op een extern geplaatste vacature voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor de opleiding Verzorgenden IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg reageerden maar liefst meer dan 50 mensen! Hieruit hebben we uiteindelijk vier mensen geselecteerd en aangenomen, zij zullen gedurende drie jaar de opleiding volgen en daarnaast werken bij ZZWD”.

Naast de nieuwe leerling-medewerkers zijn er 17 al in dienst zijnde medewerkers die een vervolgopleiding volgen of gaan volgen. Tevens biedt ZZWD aan 28 scholieren van verschillende opleidingen een stageplek. Jolanda Trompetter, praktijkopleider bij ZZWD: “De begeleiding van alle studenten, 21 BBL-ers en 28 BOL stagiaires (de beroepsopleidende leerweg), is bij ZZWD in handen van 40 interne studentencoaches en mijzelf als praktijkopleider. Hiermee hebben we bij ZZWD de opleidingscapaciteit tot het maximale benut.”

Van de 17 in dienst zijnde medewerkers zijn in april jl. 3 medewerkers in een BBL-traject gestart met de opleiding Verpleegkundige en in november vorig jaar zijn 2 woonbegeleiders begonnen aan de studie Geriatrische Verzorgende Psychogeriatrie. Nu starten er 5 medewerkers van ZZWD met de Verpleegkunde opleiding, 2 medewerkers met de Verzorgende IG opleiding, 3 medewerkers met de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg, 2 medewerkers met de gecombineerde opleiding VIG/MMZ. Gerard: “Bij ZZWD wordt bewust gekozen voor medewerkers in de zorg met het gecombineerde diploma van Verzorgende IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg. De organisatie faciliteert medewerkers om het ontbrekende deel van de opleiding te volgen. De scheiding tussen zorg en welzijn vervaagt steeds meer, het welbevinden van cliënten staat voorop en met deze studie leren de medewerkers een andere manier van kijken en werken.”
Naast de opleidings- en stageplekken kent ZZWD jaarlijks een breed bijscholingsprogramma voor medewerkers, bijvoorbeeld over onbegrepen gedrag of bepaalde handelingen of ziektebeelden.

In augustus is ZZWD opnieuw voor vier jaar erkend als leerbedrijf door de adviseur van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs (SBB), voorheen Calibris. Jolanda is blij met de verlenging van de erkenning, het is een bewijs van de kwaliteit van de opleidingsorganisatie. “ZZWD leidt al jarenlang studenten op, op allerlei niveau, in de zorg, voor welzijnswerk, voor de facilitaire en voedingsdiensten en op administratief gebied. Jolanda vertelt dat dit jaar meer studenten dan anders starten met hun stage bij ZZWD dan andere jaren. Zoals een student bewegingsagoog en een student beeldende therapie. Tevens wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van Healthy Ageing. En er zullen VMBO- en MAS (maatschappelijke stage) studenten zich komen oriënteren op de ouderenzorg. ZZWD is ook nog aangesloten bij het Practoraat Zorg & Technologie van het Drenthe College.

ZZWD springt in op de maatschappelijke behoefte aan stageplekken, er is behoefte aan veel medewerkers in de zorg, nu en in de komende jaren. Het extra geld dat hiervoor beschikbaar komt wordt voor opleiden en bijscholen gebruikt. Gerard geeft aan dat het mes aan twee kanten snijdt: “Studenten die met goed gevolg hun stage afgerond hebben kunnen vaak bij de organisatie blijven werken. Pas afgestudeerde medewerkers zorgen voor de nieuwste kennis in de organisatie en teams. En het draagt bij aan een oplossing voor de huidige arbeidsmarktproblematiek in de zorg die landelijk speelt”. Jolanda vult aan: “Het komt geregeld voor dat studenten vanuit hun stage als weekend- en vakantiemedewerker worden ingezet en zo ervaring op kunnen doen.”

Op 21 september zijn de 49 nieuwe studenten uitgenodigd, zij worden die ochtend welkom geheten in de organisatie. Gerard en Jolanda wensen hen een succesvolle leerperiode bij ZZWD toe.