← Vorige pagina
Vernieuwing De Molenhof in Havelte van start!
02 maart 2016


Persbericht
1 maart 2016


Vernieuwing De Molenhof in Havelte van start

De vernieuwing van Woonzorgcentrum De Molenhof in Havelte gaat van start! Op 7 maart start in opdracht van Actium de sloop van een gedeelte van het huidige pand om ruimte te maken voor de nieuwbouw van 24 (zorg)woningen en 6 gastenverblijven. In het deel van De Molenhof dat tijdens de nieuwbouw nog blijft staan, zijn inmiddels aanpassingen aangebracht, zodat voorzieningen als een winkeltje, de keuken en het restaurant aanwezig blijven. Zo is de ingang van De Molenhof bijvoorbeeld verplaatst om in de oorspronkelijke hal het restaurant te huisvesten. Een aantal gastenverblijven en de dagactiviteiten ‘Welkom’ blijven ook aanwezig tijdens de nieuwbouw.
Scheiden van wonen en zorgActium is eigenaar van De Molenhof. Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) heeft met Actium afspraken gemaakt over het vernieuwen van de zorgappartementen. Deze worden vervangen door 24 nieuwe (zorg)woningen op basis van scheiden van wonen en zorg. Dit betekent dat de nieuwe woningen rechtstreeks door Actium worden verhuurd aan ouderen met een zorgvraag. De bewoners kunnen met hun zorgvraag rekenen op de zorgverlening vanuit ZZWD met 24-uurs beschikbaarheid.

Het aantal nieuwe woningen is minder dan het huidige aantal zorgappartementen in De Molenhof. Dat komt door de veranderingen in de ouderenzorg. De vraag naar zorgwoningen neemt af, omdat ouderen langer thuis blijven wonen en indicaties voor langdurige zorg minder snel worden afgegeven.
Op het terrein van De Molenhof bevinden zich ook nog 19 aanleunwoningen, waarin eveneens zorg door ZZWD wordt verleend. Deze aanleunwoningen worden momenteel mutatiegewijs opgeknapt door Actium. Na de nieuwbouw zijn er dus 43 woningen met zorg beschikbaar.

Na de realisatie van de nieuwbouw wordt het deel van De Molenhof, dat nu blijft staan, alsnog gesloopt. Vervolgens wordt gestart met de bouw van algemene voorzieningen. Welzijn MensenWerk (WMW) en ZZWD onderzoeken momenteel of het haalbaar is om in de nieuwbouw ook plek te geven aan een nieuw dorpshuis ter vervanging van het huidige dorpshuis De Veldkei. Hierover zijn de eerste gesprekken gevoerd met de huidige gebruikers, de huurders van De Veldkei en Dorpsgemeenschap Havelte. De gebruikers en huurders worden betrokken bij het ontwerp van een mogelijk nieuw dorpshuis. Welzijn MensenWerkonderzoekt wat een goede herbestemming kan worden van de locatie van de huidige Veldkei. In het kader van de leefbaarheid is gevraagd aan de Dorpsgemeenschap Havelte om hierover mee te denken. Binnenkort zullen ook de omwonenden een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst.

Als alles volgens planning verloopt wordt de vernieuwing van De Molenhof eind 2018, begin 2019 afgerond.