ZZWD zoekt:

Directeur-bestuurder

Locatie: Dwingeloo
Functieomvang: fulltime

ZZWD zorgt ervoor

De directeur-bestuurder

Als directeur-bestuurder geef je leiding aan de gehele organisatie. Daarbij stuur je rechtstreeks de manager bedrijfsvoering, de manager welzijn en zorg en de bestuurssecretaris aan, waarmee je het MT vormt. Ook de businesscontroller en de geestelijk verzorger vallen onder jouw directe leiding.

Je bent gesprekspartner van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, evenals van de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad in oprichting. Je vertegenwoordigt ZZWD in overlegsituaties en onderhoudt contacten met diverse relaties binnen en buiten de organisatie. Verbinding met het regionale netwerk is een speerpunt. Als directeur-bestuurder leg je verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De opgave

ZZWD zorgcollectief is een financieel gezonde organisatie. In de afgelopen jaren is constructief gewerkt aan de financiële basis en is het strategisch beleidsplan uitgevoerd. De organisatie-identiteit is hiervoor heroverwogen en de koers is uitgestippeld. In 2025 zal werken aan een vervolg van deze strategische koers een belangrijk agendapunt zijn. Samenwerking, verbinding, transformatie, innovatie en duurzaamheid zijn thema’s die richting geven aan het vervolg, waarbij de directeur-bestuurder vanuit een heldere visie de organisatie aanvoert en begeleidt bij de agendering en prioritering.

Competenties en persoonskenmerken

Als directeur-bestuurder van ZZWD kun je op natuurlijke wijze richting en sturing geven aan de organisatie en haar medewerkers. Met rust en charisma leid je de organisatie richting de gezamenlijke stip op de horizon. Jouw leiderschap kenmerkt zich door een coachende stijl en je hebt oog voor de kwaliteiten en het vakmanschap van medewerkers. Je geeft ruimte aan diversiteit en eigenheid en successen deel je met enthousiasme. Plezier in en op het werk heb je hoog in het vaandel!

In gezamenlijkheid weet je een helder toekomstbeeld van de organisatie te schetsen en je vertaalt dit in strategische doelen. Je denkt en handelt in verbinding met de buitenwereld en de actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij zorg je voor een constructieve wisselwerking met de omgeving: je haalt buiten naar binnen en vice versa. Je signaleert kansen, acteert proactief en creatief, neemt besluiten en durft (gecalculeerd) risico te nemen. Je bent gemakkelijk in staat om flexibel om te gaan met de ontwikkelingen, waarbij je de continuïteit van de organisatie voor ogen houdt.

Netwerken en verbinden zit je in het bloed. Je bouwt, onderhoudt en benut netwerken en relaties, zowel intern als extern. Met jouw belangstelling voor anderen en andere perspectieven ben je in staat bruggen te slaan en weet je voor ZZWD mensen en belangen bij elkaar te brengen.

Je bent een vlotte spreker maar minstens zo’n goede luisteraar. Je communiceert op natuurlijke en transparante wijze binnen ZZWD én met alle belanghebbenden.

De Governance Code Zorg is voor jou een vanzelfsprekendheid, je werkt volgens sociale en ethische normen. Met je oprechtheid en openheid geef je en werk je aan vertrouwen. Binnen en buiten de organisatie ben jij het voorbeeld van de kernwaarden van ZZWD. De belangrijkste drijfveren voor jouw inzet zijn de behoeften en wensen van zowel cliënten als medewerkers.

Functie eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Bestuurlijke ervaring
 • Maatschappelijke ervaring
 • Ervaring om vanuit strategisch perspectief de juiste keuzes voor ZZWD te maken
 • Kennis en inzicht op het gebied van integrale bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagement in de zorg
 • Sterk positie kunnen innemen in een dynamisch speelveld om daarbinnen gezamenlijk de opgave in de ouderenzorg te kunnen invullen
 • Visie op leiderschap
 • Mensgericht
 • Gericht op samenwerken

Wat biedt ZZWD?

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de positie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende WNT. De positie wordt op dit moment gehonoreerd conform klasse III.

Voor meer informatie kun je bellen met Wijnanda Asjes, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht: 06-51356389 of met Laïs Veening, bestuurssecretaris: 06-40286322.

Proces

Tot 24 juli kun je reageren via bestuurssecretariaat@zzwd.nl

Dinsdag 13 augustus vindt de briefselectie plaats. Woensdag 14 augustus krijg je een uitnodiging, of hartelijke dank voor je reactie. De eerste gespreksronde vindt plaats op maandagmiddag 19 augustus, een eventueel tweede gesprek vindt plaats op vrijdag 23 augustus.

Een assessment en referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Wie zijn wij?

Wonen, welzijn, voeding en zorg. Bij ZZWD zijn we trots op de complete zorg die we bieden aan ouderen in de prachtige omgeving van Zuidwest-Drenthe.

ZZWD kent een informele sfeer waardoor je je snel thuis voelt als je bij ons komt werken. We gaan op een open en fijne manier met elkaar om en zijn altijd gericht op ontwikkeling en innovatie. Samen zorgen we ervoor dat ouderen thuis kunnen blijven wonen, zo lang als ze willen. Als dat echt niet meer lukt, bieden we wonen met zorg aan.

Voor iemand zorgen is werk dat ertoe doet. Daar hoort een goed salaris bij, maar ook een fijne werkomgeving en ruimte om jouw talenten in te zetten en te ontwikkelen. Daar helpen we je zo goed mogelijk bij.

We moedigen aan dat je groeit als professional en als mens. Ben jij toe aan een volgende stap? Dan kijken we samen waar jij het beste tot je recht komt.

We zijn natuurlijk dichtbij. Iedereen bij ZZWD voelt een grote betrokkenheid. Bij cliënten, bij elkaar en bij onze groene dorpen. Dat maakt ons bijzonder.  Het is niet voor niets dat veel van onze collega’s al lange tijd met veel plezier bij ons werken.

Werken bij ZZWD betekent:

 • Een fijne informele sfeer
 • Een goed salaris
 • Ruimte voor persoonlijke groei
 • Werken in het prachtig groene Zuidwest-Drenthe

Kernwaarden

 • Verbindend
 • Ondernemend
 • Respectvol
 • Gewoon vertrouwd
 • Betrokken

Hier staan wij voor

Ons motto voor de medewerker luidt:
“Zelfstandig, leergierig en trots”.

Ons motto voor de organisatie luidt:
“Uitdagend, verantwoord en innovatief”

“De wensen en behoeften van de klant
vormen het vertrekpunt voor ons handelen.”