Vrijwilligers zet uw talent in

Zonder vrijwilligers zou ZZWD niet zijn wat zij nu is. Vrijwilligers zijn niet weg te denken!
Wij zetten onze vrijwilligers dan ook graag regelmatig in het zonnetje.

    eens iets doen voor een ander
    daar wordt iedereen blij van
    die ander, omdat ie geholpen is
    en de vrijwilliger omdat het zoveel voldoening geeft

Ongeveer 400 vrijwilligers zijn bij ZZWD op verschillende terreinen actief zoals bij de dagactiviteiten, bij diverse activiteiten in de woonservicecentra, bij de groepsverzorging, in de winkels, voor het verzorgen van koffie en thee, de bediening in het restaurant en niet in het minst bij het bezorgen van de maaltijden van Maaltijdservice Thuis.

Zoals ZZWD haar personeelsbeleid uitvoert voor betaalde medewerkers doet zij dit ook voor de onbetaalde medewerkers, de vrijwilligers. Vrijwilligers en medewerkers zijn bij ZZWD collega's. Van 2011 tot en met 2013 heeft ZZWD meegedaan aan het project Zorg Beter met Vrijwilligers (een project van Vilans en MOVISIE gefinancierd door Fonds NutsOhra).

Wilt u uw talent inzetten door als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan, of wilt u eerst meer informatie?
Neemt u dan contact op met Janneke Schieving, adviseur informele zorg en welzijn.
Janneke is bereikbaar via de mail vrijwilligers@zzwd.nl of telefonisch via 088-9684000.

     Vrijwilligerswerk daar wordt iedereen blij van!

​Mantelzorgers net zoals thuis

De samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers is van grote waarde voor onze klanten, waarbij het gaat om de kwaliteit van zijn of haar leven. Samenwerking met mantelzorgers is een wezenlijk onderdeel bij ZZWD, De wensen en behoeften van de klant vormen het vertrekpunt voor het handelen door medewerkers en vrijwilligers ZZWD. De regie ligt bij de klant. Verhuist u naar een van onze locaties en wilt u uw mantelzorg behouden, net zoals thuis, dan is dat aan u. U bepaalt of uw mantelzorger een bijdrage levert. In onze folder "Mantelzorg goed voor elkaar" leest u meer hierover.


ZZWD werkt zowel in gemeente De Wolden als Westerveld samen als het gaat om mantelzorgers.
In gemeente Westerveld wordt een aantal keren per jaar iets informatiefs dan wel recreatiefs georganiseerd voor mantelzorgers. Dit doen wij met Contactpunt Mantelzorg Westerveld, Welzijn Mensenwerk en Zorggroep Noorderboog. 
Met deze partijen organiseren we eveneens de jaarlijkse Mantelzorgwaardering.

In gemeente De Wolden zijn we medeorganisator van de dag van de mantelzorg, in samenwerking met Welzijn De Wolden en andere partijen.

Heeft u vragen?
Neem contact op
met onze klantondersteuning:
✆ 088 - 96 840 96