De kracht van elkaar

WeHelpen is een beweging van, voor en door mensen. Mensen die hulp nodig hebben, hulp willen bieden of mantelzorgers die ondersteuning zoeken. Via de website wehelpen.nl vinden zij elkaar; samen werken ze aan een socialere samenleving waarin helpen en hulp delen vanzelfsprekend is. Samen staan ze sterk en maken ze de dag van elkaar bijzonder.

Het online platform maakt elkaar vinden gemakkelijker …

Vroeger waren nabuurschap en burenhulp heel gewoon. Als je iets wilde lenen, klopte je aan bij de buurvrouw, en de buurman was altijd bereid om te helpen met het zware werk in de tuin. Tegenwoordig lijkt het soms wel alsof het vragen om hulp iets is waar je een ander liever niet mee belast. Maar als je er niet om vraagt, kan het ook niet gegeven worden. Ontneem je de ander de mogelijkheid blij te zijn jou te kunnen helpen. Mensen raken op deze manier ongewild aan de zijlijn, geïsoleerd. Er zijn echter altijd personen die graag een handje helpen. Als het vragen om en aanbieden van hulp iets eenvoudiger is, vinden ze elkaar. WeHelpen maakt het vragen, aanbieden en delen van hulp makkelijker.

… en wederkerigheid wordt zo gestimuleerd.

Coöperatie WeHelpen zet een nationale beweging in gang rond informele hulp en burgerparticipatie, een moderne vorm van het nabuurschap. Daarbij wordt uitgegaan van wederkerigheid: iedereen kan een vraag stellen en iedereen kan een ander helpen met raad en daad, op zijn of haar eigen manier en in zijn of haar eigen tijd.

Iedereen kan aansluiten …,

Mantelzorgers, vrijwilligers, hulpvragers, ouderen, jongeren: iedereen die om wat voor reden dan ook een helpende hand kan gebruiken, wil bieden of hulp op een gemakkelijkere manier wil delen. De 'we' in WeHelpen staat voor individuen, maar ook voor organisaties als gemeenten, vrijwilligersorganisaties, woningbouwverenigingen, banken, zorg- en pensioenverzekeraars, ziekenhuizen en werkgevers. Iedereen laat zo vanuit eigen dynamiek zijn maatschappelijke betrokkenheid zien.

meedoen verbindt ...

WeHelpen biedt een landelijk online platform: wehelpen.nl, waar mensen die hulp nodig hebben in verbinding komen met anderen die hulp willen bieden. Bovendien maakt de website het delen en organiseren van hulp in een groep makkelijker met een gezamenlijke agenda, een notitieblok, een logboek en de mogelijkheid om documenten op te slaan in een besloten omgeving.

… en samen zijn we sterker.

WeHelpen is een coöperatie. De leden van de coöperatie zijn allemaal begaan met en betrokken bij een maatschappij waarin we ons sterk maken voor elkaar. Ze implementeren wehelpen.nl en stimuleren hun achterban om ook hun steentje bij te dragen.

ZZWD heeft zich in 2016 aangesloten als lid van de coöperatie.

Meer informatie over de coöperatie WeHelpen vind je op de website www.cooperatiewehelpen.nl. Op www.wehelpen.nl vinden hulpbieders en hulpvragers elkaar.