Anbi

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).Om aan de voorwaarden te voldoen maken wij hierbij de volgende gegevens openbaar.

ZZWD zorgt ervoor

ANBI

Naam
Stichting Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD)

Fiscaal nummer
805321810

Contactgegevens
Postbus 28, 7990 AA Dwingeloo
Tel. 088-9684000

Bestuur
Mevrouw M. Roeters

Raad van Toezicht
Voorzitter: de heer J. Bouwhuis
Vicevoorzitter: mevrouw W. Asjes-Tydeman
Lid: mevrouw A. Vloet
Lid: mevrouw M.H.M. Nieuwenhuijsen-Janssens
Lid: de heer G. Buiter

De hieronder vermelde stukken zijn bijgevoegd