Aanmelden

Bij ZZWD is betrokkenheid de sleutel voor onze zorg. Wij vinden dat we mensen het beste kunnen helpen als we weten wat hun behoeftes zijn. Dat kan alleen als iedereen elkaar begrijpt.

Aanmelden

U neemt contact op met Klantondersteuning van ZZWD, waarna u in contact wordt gebracht met de aangewezen wijk- of regieverpleegkundige die samen met u uw hulpvraag in kaart brengt.

Wanneer u bij ons wilt komen wonen heeft u een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Een Wlz-indicatie vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dit doet u via de website van het CIZ.
De voorkeur gaat uit naar een Wlz-5 indicatie of hoger.
In samenspraak met onze wijkverpleegkundige wordt beoordeeld wat een geschikte woonplek is, wat vervolgens wordt besproken met de eindverantwoordelijke teamleider van de betreffende locatie.

Ondersteuning bij het regelen van langdurige zorg

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Gaat u naar de pagina Cliëntondersteunig voor meer informatie.

Interesse in een woning met zorg?

Heeft u interesse in een woning met zorg, bent u zich aan het oriënteren of wilt u op de wachtlijst worden geplaatst voor een bepaalde locatie?

Belt u tijdens kantooruren onze Klantondersteuning 088-9684096.

Wachtlijsten

Wanneer er in een bepaalde periode meer aanvragen zijn dan ZZWD aan appartementen beschikbaar heeft, ontstaat een wachtlijst. Onze afdeling Klantondersteuning kan u hierover verder informeren.

Door omstandigheden kan het zijn dat wij ook voor andere diensten en vormen van zorg een wachtlijst moeten hanteren.