Personeelssamenstelling


Op grond van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (“Samen leren en verbeteren”) dat begin 2017 is gepubliceerd maakt ZZWD per 1 juli 2017 de samenstelling van het personeelsbestand openbaar.

Daarbij wordt opgemerkt dat ZZWD (nog) niet voldoet aan de personeelssamenstelling volgens de (tijdelijke) normen zoals die zijn opgenomen in het genoemde kwaliteitskader. ZZWD zal ook niet aan deze normen kunnen voldoen zolang de organisatie daarvoor de benodigde financiële middelen niet ontvangt. Staatssecretaris van Rijn heeft laten weten dat het door de sector voldoen aan de personele normen van het kwaliteitskader ten minste € 2,1 miljard extra vergt.

Kwaliteitskaarten

Om na te gaan hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van ZZWD zich verhoudt met die van andere zorgaanbieders kunt u terecht op de website www.kiesbeter.nl. Zorgaanbieders vermelden op deze site hun aanbod en presenteren daar onderling vergeleken kwaliteitsonderzoeken via zogenoemde kwaliteitskaarten.


KiesBeter.nl is een openbaar zorgportal. Dit portal is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van KiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied.
KiesBeter.nl wordt gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan kiesBeter.nl werken veel organisaties mee. Opdrachtgever en enige financier is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. KiesBeter.nl werkt niet mee aan (commerciële) reclame en plaatst geen advertenties of banners op de site.

Heeft u vragen?
Neem contact op
met onze klantondersteuning:
✆ 088 - 96 840 96