Vertrek Mariska Roeters

Vertrek Mariska Roeters

Via deze weg informeren wij u over het vertrek van Mariska Roeters als directeur-bestuurder van ZZWD.

Mariska heeft na ruim vier jaar bestuur bij ZZWD per 1 september een nieuwe uitdaging gevonden als bestuurder bij de KwadrantGroep.

Wijnanda Asjes, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van ZZWD:

“Mariska Roeters trad aan als bestuurder in een roerige periode bij ZZWD. Er lag een flinke financiële uitdaging voor haar en bovendien brak zes weken na haar start Corona uit. Desondanks had Mariska binnen een jaar de basis op orde en wist zij in de volle breedte de rust binnen de organisatie te bewaren. Haar bestuurdersstijl hebben wij leren kennen als constructief, effectief en vanuit persoonlijke betrokkenheid. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor hetgeen zij heeft neergezet en de wijze waarop zij de ZZWD toekomstbestendig heeft gemaakt.

Wij gaan haar erg missen en wensen en gunnen haar veel succes, plezier en mooie uitdagingen in haar nieuwe werkkring.”

Mariska Roeters laat weten dat ze de afgelopen jaren met veel plezier heeft gewerkt bij ZZWD:

“Deze periode heb ik als zeer waardevol ervaren. Ik ben trots op wat we als organisatie hebben ontwikkeld en tot stand hebben gebracht. De organisatie is nu financieel gezond en we hebben ons stevig gepositioneerd vanuit onze strategie en identiteit. We hebben mooie stappen gemaakt en ik heb er alle vertrouwen in dat er nog velen zullen volgen. Voor mij is het nu echter tijd om een volgende stap te zetten naar een nieuwe uitdaging die ik heb gevonden in de positie als bestuurder bij de KwadrantGroep. Mijn positieve en dierbare ervaringen bij ZZWD neem ik daarin dankbaar mee.”

De Raad van Toezicht van ZZWD gaat zich de komende periode beraden op de opvolging van Mariska Roeters.